Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2014

17:30
2974 665d 500

January 07 2014

17:56
W górach można stracić życie, na nizinach można je przegapić.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromstylte stylte vialugola lugola

December 31 2013

00:10
7546 2d6e

September 09 2013

21:26
(...) I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wieczorami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości. 
— Marek Hłasko
Reposted fromIriss Iriss viagoodkarma goodkarma
21:22
8528 e558
Reposted frombwana bwana viagoodkarma goodkarma
21:14
1280 5a1c
Reposted fromnenya nenya viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
21:10

Charles Bukowski

B jak bzdura

 

Bądź miły
Bądź dobrym słuchaczem
Bądź gotów do walki wręcz
Bądź miłośnikiem muzyki klasycznej
Bądź tolerancyjny wobec dzieci
Bądź dobrym graczem na wyścigach
Bądź agnostykiem
Bądź wspaniałomyślny na autostradach świata
Bądź wyspany
Bądź odważny w obliczu śmierci
Bądź niezdolny do żebrania
Bądź zdolny do miłości
Bądź zdolny czuć się lepszym
Bądź zdolny zrozumieć że zbyt wiele wiedzy to sranie w banie
Bądź w stanie nie lubić poetów i poezji
Bądź w stanie pojąć że bogacze mogą być ubodzy duchem
Bądź w stanie zrozumieć że biedni żyją lepiej niż bogaci
Bądź w stanie zrozumieć że czasem trzeba wdepnąć w gówno
Bądź świadom że każdy musi w końcu wdepnąć w gówno
Bądź świadom że niektórzy wdeptują w gówno częściej niż inni
Bądź świadom że ziemia nosi wielu głupich skurwieli
Bądź świadom że nie sposób złamać ludzkiego serca
Bądź w stanie trzymać się z dala od filmów
Bądź w stanie siedzieć samotnie w pokoju i czuć się z tym dobrze
Bądź w stanie zobaczyć cud w tym jak twój kot idzie przez pokój
Bądź w stanie rozpoznać bzdurę nawet jeśli usłyszysz ją od
Bukowskiego.

— Charles Bukowski - B jak bzdura
20:58
Reposted fromgreensky greensky vialugola lugola

August 18 2013

13:38
6071 d7ba 500

June 19 2013

23:18
9300 455e
Reposted fromepidemic epidemic vialugola lugola
23:16
Pojedź do schroniska "Odrodzenie", które mieści się na Przełęczy Karkonoskiej. Weź ze sobą przyjaciela nie tylko od piwa i imprez, ale takiego od rozmów i krzesiwa. Usiądźcie sobie w tamtejszym oknie, puśćcie Kaczmarskiego/Turnaua/Arvo Parta (powinniście około 22:00 jeszcze widzieć łunę nad górą przed wami), pójdźcie spać, obudźcie się i idźcie długie godziny nic nie mówiąc. Wróć do domu, poczuj, że tam Ci było lepiej (nie żeby w domu było mi źle, oczywiście, że nie). Kłóć się z koleżanką ze szkoły/studiów. Szarp się, obrażaj, miej jej dosyć. Wytrzymaj tak kilka lat i chciej Jej oddać serce bo to przecież głupio tak trzymać w dłoniach dwa serca.
— Fismoll w wywiadzie
Reposted frommissyseepy missyseepy vialugola lugola

June 08 2013

22:16
4761 7e37
21:51
jestem 

podlotkiem co nadstawia 
m i ł o ś c i 
swe piersi i uda

(ginsberg)

Reposted fromzdychaj zdychaj

June 06 2013

16:04
spróbuj opiewać okaleczony świat.
pamiętaj o długich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
— adam zagajewski

April 01 2013

22:08
- potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem?
- 'morze'. i niech każdy sobie wybierze, przez jakie 'żet'.
— -marek dyjak w wywiadzie dla przekroju nr 12/2013
Reposted frometa eta vialugola lugola

February 06 2013

13:22
This absolutely amazing image shows a rainbow cloud above Mt Everest.
The rainbow effect is created when tiny ice crystals in the water vapour of the clouds reflect the sunlight.
The sight is rare and has only ever been photographed a couple of times.

Image credit: Oleg Bartunov
Reposted fromsirfox sirfox viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

January 21 2013

17:52
Mówisz, że chciałbyś przeżywać przygody, a ciągle śpisz.
— Maja do Gucia
Reposted fromwithout without viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

January 19 2013

18:31
5312 e0ce
Reposted frompesy pesy vialugola lugola

January 01 2013

23:13
Reposted fromsowaaa sowaaa vialugola lugola

December 15 2012

19:07
1591 d93c
Reposted bystardustxoxo stardustxoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl